11. okt, 2018

Frågor som väntar på svar eftersom de inte får ställas

1. Vilka krav har SD för att stödja en alliansregering i Riksdagen?

2. Vilka krav har SD för at stödja en alliansregering i Stockholms Läns Landsting?

3.Vilka krav har SD för att stödja en alliansregering i Stockholms stad?