30. sep, 2018

Decemberöverenskommelsen

Decemberöverenskommelsen som innebar att SD inte skulle få något som helst politiskt inflytande i Riksdagen infördes den 27 december 2014 och skulle gälla till och med valet 2022. Men den upplöstes formellt redan den 9 oktober 2015 sedan Kristdemokraterna och samma dag även Moderaterna och övriga allianspartier lämnat den. Trodde jag. Men de facto verkar den existera fortfarande, och är starkare än någonsin. Detta odemokratiska påfund gör att SD hela tiden växer och nu har gjort sitt bästa val hittills. Kan någon förklara för mig varför Decemberöverenskommelsen fortfarande existerar?