Blogg

6. jan, 2019

På 1960-talet kunde man dela in världens länder i I-länder och U-länder. Detta ledde till att USAs president John F Kennedy lanserade idén om att världens rika länder skulle donera 1 % av BNP till världens U-länder. Sverige som vanligt "bäst i klassen" och är numera en "stormakt" på biståndsområdet. Problemet är bara att:

1. Världens länder går inte längre att dela in i rika och fattiga. Allt fler länder i Afrika och Asien klassas som medelinkomstländer

2. Under de drygt 50 år som Sverige skänkt bistånd till Afrika har krig och konflikter oavbrutet avlöst varandra. I många fall är det svenskt bistånd som finansierat krigen. Den brittiska hjälporganisationen Oxfam har studerat Afrika under en 15-årsperiod. De räknade ut att 2000 miljarder kronor spenderades på krig i Afrika under den perioden fram till 2005, vilket precis motsvarar storleken på det internationella biståndet under samma period.

3. Det är omöjligt att kontrollera vart biståndet i slutändan hamnar.

4. Mottagarländerna är många gånger kraftigt emot att givarländer dikterar villkoren för bistånd som ofta går rakt emot deras egna värderingar. Flera stora mottagarländer som Tanzania, Zambia och Botswana har som uttalat mål att bli kvitt svenska biståndspengar

5. Andra länder som t.ex. Indien har uttryckligen undanbett sig svenska biståndspengar

6. Enligt expertgruppen för Biståndsanalys, EBA, så är det bara 20 procent av SIDAS utvecklingsprojekt som lever vidare när SIDA slutar att finansiera dem. 80% av SIDAS projekt är således inte hållbara.

7. 1%-målet har växt så att det år 2018 är 49 miljarder som SIDA skall försöka prångla ut på allt mer ovilliga mottagarländer. I desperation är Sverige tvungen att skänka det mesta till FN, vid sidan av FIFA en av världens mest korrumperade internationella organisationer, utan skuggan av en chans att få veta vart pengarna går,

8. Samtidigt har Svenska Försvaret stora ekonomiska svårigheter. De har också 1% av BNP, dvs 49 miljarder att föra sig med, men pengarna förslår inte för att fullgöra den miniminivå som riksdagen har beslutat om. ÖBs stora problem är bristen på pengar. SIDAS stora problem är hur de skall göra av med alla miljarder som de är ålagda att spendera.

Slutsats: 1 % målet för svensk U-hjälp har för länge sedan överlevt sig själv. Det är dags att skrota 1%-målet för svensk U-hjälp. Anslå en mindre summa för behjärtansvärda mindra projekt och till ren katastrofhjälp. Varje land måste lösa sina egna problem, och Sverige har tillräckligt med egna problem. Till att börja med behöver försvaret mer pengar för att uppnå 2 %-målet som Moderaterna och Alliansen har föreslagit.

9. dec, 2018

En gång i tiden var norra Afrika en grönskande djungel. Men för länge sedan högg människorna bort skogen. Man trodde att skogen skulle komma tillbaka, men det gjorde den inte. Resultatet blev Saharas öken. Att plantera ny skog är utsiktslöst eftersom jorden är borta.

En gång i tiden var Island fyllt av skog. Men människorna högg  bort skogen i tron att den skulle komma igen. Det gjorde den inte. Skogen försvann. Nu försöker islänningarna att få tillbaka skogen genom aktiv skogsplantering. Det kan gå, men tar mycket lång tid.

Amazonas är planetens största kvarvarande sammanhängande djungelområde och är oerhört viktig för planeten Jordens syreförsörjning. Den ligger på ekvatorn, precis som Sahara. Nu planerar Brasilisens president Jair Bolsonaro att hugga bort skogen och låta djur beta där på en yta stor som Frankrikes. Det kan djuren göra en gång. Sedan är det slut. Amazonas kommer att förvandlas till en jättestor öken precis som Sahara. Detta måste absolut förhindras, annars är det slut på liv på planeten Jorden!

11. okt, 2018

Grunden till problemet är att Lagen om tjänstemannaansvar togs bort 1975. Detta innebär att ingen tjänsteman kan ställas till personligt ansvar för att de slösar med andras pengar - våra skattepengar. Många upphandlare är också förvånansvärt oproffessionella. Problemet har eskalerat på senare tid, vilket Uppdrag Gransknings avslöjande reportage i går visade med all önskvärd tydlighet.

Uppdrag gransknings reportage visade att 88 miljoner av våra skattemedel har gått till helt oseriösa företag som blivit miljonärer på allmähetens bekostnad. Ingen verkar heller ha kontrollerat företagen mot Svensk Handels vraningslista: http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/

I två motioner till Stockholmsmoderaternas förbundsstämma har jag försökt återinföra lagen om Ämbetsmannansvar och att införa proffesionella offentliga upphandlare. Hittills har jag inte fått gehör för dessa mina motioner, men kanske att det kan bli annorlunda nu.

11. okt, 2018

1. Vilka krav har SD för att stödja en alliansregering i Riksdagen?

2. Vilka krav har SD för at stödja en alliansregering i Stockholms Läns Landsting?

3.Vilka krav har SD för att stödja en alliansregering i Stockholms stad?

30. sep, 2018

Decemberöverenskommelsen som innebar att SD inte skulle få något som helst politiskt inflytande i Riksdagen infördes den 27 december 2014 och skulle gälla till och med valet 2022. Men den upplöstes formellt redan den 9 oktober 2015 sedan Kristdemokraterna och samma dag även Moderaterna och övriga allianspartier lämnat den. Trodde jag. Men de facto verkar den existera fortfarande, och är starkare än någonsin. Detta odemokratiska påfund gör att SD hela tiden växer och nu har gjort sitt bästa val hittills. Kan någon förklara för mig varför Decemberöverenskommelsen fortfarande existerar?