Motion om slopad svensk u-hjälp till Etiopien

Utdrag från Regeringens hemsida: ”Den 3 mars 2016 tog den svenska regeringen ett nytt beslut att förstärka U-hjälpen till Etiopien. Den nya strategin innebär att vi höjer biståndet till Etiopien till omkring 200 miljoner kronor på 3 prioriterade områden”

Ett av dessa prioriterade områden är:

”Stärkt demokrati, jämställdhet och ökad respekt för mänskliga rättigheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter.”

Detta är ingenting nytt alls. Att förstärka demokratin i Etiopien har hela tiden varit Sveriges uttalade målsättning. Etiopien är det första U-land som Sverige aktivt har givit bistånd till, och det biståndet inleddes redan 1954. Under alla dessa 62 år har Sverige pumpat in oräkneliga miljarder kronor i landet och årligen har vi på senare år givit uppåt 180 miljoner kronor till Etiopien. Resultatet har varit mycket magert. Etiopien är fortfarande ett utfattigt och genomkorrumperat land och pengarna hamnar hela tiden i makthavarnas fickor. Den vanlige etiopiske invånaren har knappt märkt någonting alls av den svenska u-hjälpen. Någon ökad jämlikhet har inte märkts, och respekten för mänskliga rättigheter är närmast obefintlig. Någon demokrati existerar inte. Landet styrs av en diktator.

Sedan nästan 4 år har den svenske läkaren Fikru Maru hållits fången. Fikru är av etiopiskt ursprung, ursprungligen flygare, men sedermera svensk medborgare, utbildad läkare i Sverige och numera en av Sveriges skickligaste hjärtläkare. (Jag känner honom personligen från min tid på Danderyds sjukhus där han en tid arbetade.)

För några år sedan fick han för sig att han ville hjälpa sitt gamla hemland som helt saknar ett specialiserat hjärtsjukhus. Han valde att starta ett hjärtsjukhus i Etiopien. Under en resa dit råkade han vara på fel plats vid fel tillfälle. Han blev kastad i fängelse och det dröjde tre år innan han fick veta vad han var anklagad för. Först blev han anklagad för korruption, men eftersom den inte gick att styrka blev han sedan anklagad och dömd för att ”ha känt till att korruption existerade”. Vid det laget var Fikru Maru svårt medtagen av en lungkollaps och vårdades på sjukhus. Han dömdes till 4 ½ års fängelse ”för att ha känt till detta”. Eftersom han redan avtjänat mestadelen av straffet förväntades det att han nu skulle släppas fri. Men inte. När han låg inne på sjukhuset uppstod ett upplopp i fängelset som slogs ner. Nu anklagas Fikru för att ha legat bakom upploppet och för att avsiktligt ha orsakat sin egen lungkollaps genom att äta för mycket choklad! Han är nu tillbaka i fängelset och ställs inför rätta med hotet om minst 20 år och upp till livstids fängelse. Han kan också dömas till döden.

Sveriges målsättning med vår Uhjälp under dessa 62 år att åstadkomma ökad demokrati i Etiopien har således misslyckats fullständigt. Etiopien är fortfarande en korrumperad diktatur som helt saknar förmåga att känna tacksamhet till Sverige för vår U-hjälp eller till Fikru Maru för hans försök att få tillstånd ett hjärtsjukhus i Etiopien!

Jag/vi yrkar på att Sverige beslutar att avbryta biståndet till Etiopien i protest mot landets behandling av Fikru Maru. Detta eftersom diplomatiska påtryckningar har misslyckats (om de ens har existerat) och hårda tag i form av indraget bistånd är det enda Etiopiens regering möjligen förstår sig på.

Det finns även andra skäl att ompröva Sveriges bistånd till Etiopien. Trots att Etiopien har en historia som det första kristna landet i Afrika, har det nu utvecklats till ett land som aktivt förföljer kristna i stor utsträckning, liggande som nr 17 på den svarta listan 2012.

Men det viktigaste skälet är att U-hjälpen trots 62 år och många miljarder svenska kronor inte har givit önskad positiv effekt på det Etiopiska samhället. Ett misslyckande är ett misslyckande, och det är lika bra att erkänna det.  

Skärholmen den 17 januari 2017

Bengt Johansson

 

Förbundsstyrelsen yrkade på avslag på motionen, vilket även blev stämmans beslut.

 

Tillbaka till Mina motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida