Motion om Psykologers Vårdval inom sjukvården.

I Sverige har den kroppsliga vården genom åren fått stora resurser. Nyligen har t.ex. Nya Karolinska Sjukhuset öppnats till en kostnad av 52 miljarder kronor, vilket utan konkurrens gör det till världens dyraste sjukhus. Parallellt lider den psykiska vården av stora problem med underfinansiering, samtidigt som en viktig resurs till stora delar är outnyttjad. Vi har i Sverige en stor kader av psykologer som är ytterst välutbildade men många gånger går arbetslösa eller arbetar med någonting annat. Till skillnad från t.ex. sjukgymnaster, barnmorskor och läkare kan dessa inte öppna egen praktik om inte den finansieras helt av patienten själv. Psykiska patienter är mycket sällan kapitalstarka vilket gör att den privata marknaden är mycket liten. Samtidigt kommer det mängder av flyktingar till Sverige, många gånger svårt traumatiserade av krigets faser och fasansfulla flyktvägar till Sverige. Behovet av psykologisk omsorg är mycket stort, samtidigt som deras möjligheter att betala en privat psykolog är mycket begränsat och den offentliga psykvården dras med mycket långa väntetider.

Jag/vi yrkar på:

Att legitimerade psykologer får öppna privatmottagning med stöd av offentlig finansiering, t.ex. genom att man öppnar ett Vårdval för psykologer alternativt  direktavtal med Försäkringskassan som förr i tiden.

Att Stockholmsförbundet antar den här motionen som sin och för den vidare till Moderaternas partistämma.

Förbundsstyrelsen ansåg först motionen "besvarad" = avslag, men efter debatt så gick FS med på att infoga en attsats i proposition nr 5 "En hälso- och sjukvård med patienten i centrum" där en ny attsats, nr 19 kom att lyda: Att möjligheten för vårdval för legitimerade psykologer och psykiatriker prövas i SLL. Detta blev stämmans beslut.

 

Tillbaka till Mina motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida