Motion om avskaffande av s.k. ”God Man”

 Systemet med s.k. ”God man” bör göras om. Det nuvarande systemet har stora brister. Kontrollen som borde göras av Överförmyndaren har visat sig vara närmast obefintlig. Nyligen dömdes en s.k. God man till fängelse för att ha tvingat en ung kvinna att skicka nakenbilder på sig själv för att få tillgång till sina egna pengar. Andra ”Goda män” har förskingrat klienternas alla tillgångar utan att fått något straff för detta. Bättre är att göra som i Norge och i Finland, låta den funktionen överlåtas till en statlig tjänsteman, under statlig tillsyn.

 Dessutom håller s.k. ”God man” för ensamstående flyktingbarn på att haverera. För 10 år sedan kom 400 barn till Sverige. År 2015 kom den 12 000 barn till Sverige. Det blir allt mer orimligt att inte professionalisera God-man funktionen och svårare och svårare att hitta lekmän som tar på sig uppgiften på fritiden.

 Denna fråga drivs även av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

 Med hänvisning till ovanstående yrkas:

Att                 systemet med ”god man” avskaffas och ersätts med statlig tjänsteman

Att                 Stockholmsförbundet antar den här motionen som sin och för den vidare till Moderaternas partistämma.

 

På stämman ansågs motionen "besvarad" = avslag.

 

Tillbaka till Mina motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida