Förbättra polisens utbildning och arbetssätt (T4)

Motion till Stockholmsmoderaternas förbundsstämma 2017

Den svenska polisen är just nu inne i en allvarlig kris. Uppklarandeprocenten är i sjunkande och börjar närma sig 0 % för vissa brott. I Storbritannien klaras 75% av alla mord upp och tendensen är stigande.  I Brasilien som har en erkänt genomkorrumperad poliskår klaras bara 1 % av alla mord upp. I Sverige är det blott 25% av alla mord som klaras upp i genomsnitt, och tendensen är i sjunkande. (24 %  år 2015).

Den nya polisorganisationen, där alla polisdistrikt har slagits samman till ett enda, har inte inneburit någon förbättring hittills. Enligt polisförbundets egen enkät är det 0 % av poliserna som tycker att den nya organisationen har inneburit en förbättring.

Samtidigt förföljs och baktalas de poliser som vill försöka åstadkomma en förbättring. Takhöjden är enligt många vittnesmål så låg att man är tvungen att ”åla sig fram”.  Hanne Kjöllers bok: ”En svensk tiger” är en mycket deprimerande läsning där alla ens värsta farhågor besannas: Sverige har inte en dålig polisorganisation. Sverige har en KATASTROFALT dålig polisorganisation.

Varför är den svenska polisen så dålig?

Först och främst är det naturligtvis en chefsfråga. Enligt Hanne Kjöllers bok och många andra vittnesuppgifter råder det en lydnadskultur inom polisen som innebär att chefen alltid har rätt hur fel han eller hon än har.  Polisen har många dåliga chefer på alla nivåer, en kultur som enligt många verkar sitta i väggarna.

Svenska polisen har en ovanligt kort utbildning - bara 2 ½ år. De flesta jämförbara länder som t.ex. Norge och Storbritannien har en 3-årig polisutbildning. 3 år är vad som krävs för att en utbildning skall räknas som högskoleutbildning. Det halvår som saknas i den svenska utbildningen innebär i andra länder att polisaspiranterna får en välbehövlig praktik innan de är färdiga.

Kunskap och duglighet är inte längre nödvändigt för att bli polis. Kraven har på senare år sänkts. I stället prioriteras politiskt att man är utlandsfödd, gärna kvinna, och lyder chefen. Helst inga egna initiativ. Vill man utreda knarkhandeln på en skola är det visserligen OK, men först måste man utföra ett stort antal nykterhetskontroller eftersom detta efterfrågas av Rikspolisstyrelsen. Brott avskrivs på löpande band, eftersom ett avskrivet ärende enligt polisens egendomliga logik är att betrakta som ett uppklarat ärende. Ibland kommer målsägaren med bevisning som binder tjuvarna till brottet, men det är då redan för sent eftersom polisen redan har hunnit avskriva ärendet.  Det gjorde polisen direkt när ärendet kom in. Det finns många exempel på detta inte minst genom många artiklar i Aftonbladet och DN.

Jan Wronkow som själv är polis har i en debattartikel i DN avslöjat att i de fall där polisen faktiskt utreder ett brott som kommer till domstol, så innehåller polisutredningarna vanligen så många fel och brister att domstolen inte kan göra annat än att fria. Detta pga att poliserna har en så dålig utbildning och bristande ledarskap.  När det gäller den grova brottsligheten så har det uppstått gäng som tillåts härja fritt i flera områden och polisen vågar knappt åka dit eftersom de blir utsatta för stenkastning, våld och hot och sönderskurna bildäck. Något sådant skulle inte ha hänt på 70-80-talet. Det beror på att de poliser i yttre tjänst som har mellan 15 – 20 år i yrket saknas. De sitter oftast på Krim eller arbetar som närpoliser. I stället är det alltför unga poliser ute i yttre tjänst, poliser som inte har stöd hos cheferna utan skall svara för detta själv. Och med den bristande utbildningen de har i dag har de svårt att fatta rätt beslut. (Jan Wronkow, 2016)

Så kan det inte få fortsätta.

Polisutbildningen måste göras om från grunden. Först och främst måste den bli 3-årig som i andra länder. Sedan måste man i utbildningen betona att polisyrket i första hand är ett praktiskt yrke. Teori är viktigt, men ännu viktigare är hur man omsätter teorierna i praktiken. Poliserna måste också bibringas kunskapen att polisen är till för medborgarna och inte tvärt om. Brottsoffer måste få den hjälp de skall ha. Vittnen måste få starkare skydd. Det måste bli förbjudet att komma med gängsymboler till domstolarna för att skrämma vittnen.  Hot mot vittnen måste få kännbara straff.

Leif GW Persson har i ”Veckans Brott” föreslagit att poliskåren skall privatiseras. Vi tror att det kan vara en god idé att pröva. Men man kan ju börja i liten skala med att kommuner kan få anställa egna poliser i en kommunal poliskår. Endast om polisen får konkurrens, kan den komma på fötter igen verkar det som.

Vi yrkar på att Moderaterna verkar för:

  1. Att polisutbildningen i Sverige blir 3-årig som i de flesta andra länder genom att man inför ett halvårs praktik som i andra länder.
  2. Att man i polisutbildningen tar fasta på att polisen är till för medborgarna och inte tvärt om.
  3. Att poliserna bibringas kunskapen att polisyrket i första hand är ett praktiskt yrke där teoretiska kunskaper skall omsättas i praktiken
  4. Att poliserna får bättre kunskap i hur man gör brottsutredningar
  5. Att brottsoffer måste få ett mycket starkare skydd och stöd av polisen
  6. Att vittnen måste få ett mycket starkare skydd och stöd av polisen
  7. Att unga poliser måste få mycket bättre stöd av sina chefer
  8. Att nolltolerans mot mobbning inom den egna kåren prioriteras
  9. Att visselblåsare inom den egna poliskåren måste få starkare skydd och stöd av den egna organisationen

10. Att nolltolerans mot all form av kriminalitet i samhället skall vara vägledande i det dagliga arbetet

11. Att idén med en konkurrerande poliskår – privat eller kommunal - bör prövas.

Skärholmen den 6 juni 2016

Bengt Johansson

Litteratur:

BRÅs statistik

Hanne Kjöllers bok: ”En svensk tiger” Fri tankes förlag 2016.

Jan Wronkow, själv polis, ”Unga poliser måste få bättre utbildning – och bättre chefer”, debattartikel i DN 15 januari 2016.

 

Stämman ansåg motionen "besvarad" = avslag.

 


Tillbaka till Mina motioner 2017

Tillbaka till Min förstasida