Mina 10 motioner till Stockholmsmoderaternas förbundsstämma 2017

1. Förbättra polisens utbildning och arbetssätt (T4)

2. Förnyandet av rättsväsendet (T16)

3. Myndighet för utredning av misstänkt forskningsfusk (T17)

4. Skapandet av en tillsynsmyndighet för rättsväsendet samt återinförandet av lagen om ämbetsmannaansvar (T18)

5. Stoppa utvecdklingen av ett islamistiskt parallellsamhälle i Sverige (J92)

6. Avskaffande av s.k. "god man" (J95)

7. Psykologers vårdval inom sjukvården (V104)

8. Professionell offentlig upphandling (A124)

9. Om demokrati, maktdelning, Riksdagen och en omfördelning av partistödet (A128)

10. Slopa svensk U-hjälp till Etiopien (A130)

 Motion 7 om psykologes vårdval inom sjukvården blev först avslagen, men efter diskussion antagen och införlivad i Stockholmsmoderaternas egen proposition om sjukvården i landstinget.

Övriga motioner avslogs, eller "ansågs besvarade"= avslag.

Jag hade 2 minuter sammanlagt för att försvara 4 motioner (T4, T16, T17 och T18). En omöjlig uppgift. 2 minuter sammanlagt för J92 och J95. 2 minuter för V104, och 2 minuter för A124, A128 och A130. Det säger sig självt att detta inte fungerade.