Argument för Anonyma vittnen

Polisens resurser dräneras för närvarande av skjutningar och gänguppgörelser där svårigheten att få vittnen att vittna är dominerande och helt avgörande för om dåden kan klaras upp eller ej. Frågan om vittnens säkerhet är på sikt helt avgörande för den allmänna rättsäkerheten i samhället.

Europadomstolen har i två domar 1996 och 2012 tillåtit anonyma vittnen. Förutsättningarna för anonyma vittnen är:

  • 1. Det måste finnas goda skäl- hot mot liv och hälsa.
  • 2. Tillräckliga rättsäkerhetsmekanismer måste finnas på plats - som exempelvis att ombudet kan ställa frågor.
  • 3. Den åtalades rättigheter måste garanteras.
  • 4. Vittnets rättigheter måste också garanteras.

Våra grannländer Norge och Danmark har infört möjligheter till anonyma vittnen, i Norge sedan 2001. En svensk utredning 2004 lämnade öppet för att anonyma vittnen skulle kunna aktualiseras i Sverige i framtiden. (SOU 2004:1).

Källa: SvD ledare 13 oktober 2017.

Tillbaka till Min förstasida